Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne
Witryna „portraitbyphoto.com” (dalej „Witryna”) należy do „portraitbyphoto.com”, zarejestrowanej osoby portraitbyphoto.com, która działa zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy (dalej „Spółka” lub „My ").
Firma szanuje dane osobowe (osobowe) wszystkich użytkowników Witryny bez wyjątku, a także tych, którzy korzystają z usług Witryny. Mając to na uwadze, staramy się chronić poufność danych osobowych (informacji i zbiorów informacji o osobie fizycznej, za pomocą których użytkownik jest identyfikowany lub może być konkretnie zidentyfikowany), tworząc tym samym i zapewniając najbardziej komfortowe warunki dla korzystanie z usług Serwisu dla każdego użytkownika.
Realizując powyższe, Spółka działa w ramach niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Danych Osobowych (dalej – „Polityka”), której treść znajduje się poniżej. W szczególności Polityka określa procedurę przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, rodzaje gromadzonych danych osobowych oraz cel ich wykorzystania, interakcje Spółki z podmiotami trzecimi, środki bezpieczeństwa stosowane w celu ochrony danych osobowych, warunki dostępu do danych osobowych danych, a także dane kontaktowe użytkownika dotyczące uzyskiwania dostępu, wprowadzania zmian, blokowania lub usuwania danych osobowych oraz obsługi wszelkich pytań dotyczących praktyk ochrony danych osobowych.
2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Gdy użytkownik korzysta z usług Witryny, Firma przetwarza następujące dane użytkownika:
• dane, które Użytkownik podaje podczas wypełniania formularzy oraz w trakcie korzystania z serwisu;
• pliki cookies;
• parametry i ustawienia przeglądarek internetowych (User-agent).
W szczególności Spółka gromadzi tylko te dane osobowe, które zostały świadomie podane przez użytkownika jako przedmiot danych osobowych w celu korzystania z Witryny (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego itp.) , co zgodnie z wymogami prawa stanowi zgodę podmiotu danych osobowych na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z celem ich przetwarzania określonym w niniejszej Polityce.
Firma gromadzi dane dotyczące statystyk odwiedzin Serwisu (m.in. o połączeniach, ruchu, odsłonach, a także o dacie, godzinie, czasie pracy w Internecie i przebywaniu w Serwisie).
Ponadto, podczas odwiedzania Witryny, Firma rejestruje wszystkie logowania użytkowników do systemu. Inne informacje o zachowaniu użytkownika w sieci nie są przetwarzane ani przechowywane przez firmę.
Zwracamy uwagę na fakt, że Spółka gromadzi minimalną ilość informacji niezbędnych wyłącznie do realizacji żądania podmiotu danych osobowych.
Firma nie gromadzi informacji, do przetwarzania których określone są wymogi prawne, na przykład informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, przekonaniach politycznych, religijnych lub światopoglądowych, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych lub wyrokach skazujących, a także danych związanych ze zdrowiem, życiem seksualnym, danymi biometrycznymi lub genetycznymi (zgodnie z art. 7 ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”).
3. Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych podanych przez użytkownika odbywa się w centrach danych, w których znajduje się sprzęt zapewniający funkcjonowanie usług Serwisu. Podane dane osobowe są przetwarzane i mogą być przechowywane w Bazie Danych Osobowych lub w odrębnej tabeli Bazy Danych Serwisu.
4. Cele przetwarzania/wykorzystywania danych osobowych
Dane osobowe są wykorzystywane w celu świadczenia usług internetowych Witryny, wymiany informacji / aktualności, relacji w zakresie reklamy i komunikacji zgodnie z Ustawami Ukrainy, w tym między innymi „O ochronie danych osobowych danych”, „W sprawie ratyfikacji Konwencji o ochronie osób w związku z zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych oraz Protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie osób w związku ze zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych w związku z nadzorem urzędów i transgranicznych przepływów danych”, „O informacji”, „O reklamie”, „O telekomunikacji”, „O ochronie informacji w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych”, „O wspieraniu przez państwo środków masowego przekazu i ochronie socjalnej dziennikarzy” , a także zgodnie z Zasadami korzystania z Serwisu oraz innymi aktami regulującymi działalność Spółki.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów ich przetwarzania.
Po ustaniu podmiotu danych osobowychma zostać użytkownikiem Serwisu poprzez usunięcie konta w Serwisie, jego dane osobowe są automatycznie usuwane.
6. Wykorzystanie plików cookie
Plik cookie to plik tekstowy lub pliki zawierające niewielką ilość informacji, które są wysyłane przez przeglądarkę internetową i przechowywane na urządzeniu użytkownika (na przykład komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, za pomocą którego użytkownik odwiedza Stronę).
Cookies mogą być trwałe (przechowywane na komputerze do momentu ich usunięcia przez użytkownika) lub tymczasowe/sesyjne (przechowywane tylko do zamknięcia przeglądarki). Ponadto pliki cookie dzielą się na podstawowe (ustawiane bezpośrednio przez odwiedzaną Stronę) i zewnętrzne (ustawiane przez inne witryny).
Zwracamy uwagę na:
• dane cookies są aktualizowane, gdy użytkownik ponownie odwiedzi Serwis;
• w większości przypadków przeglądarka internetowa umożliwia automatyczne zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika;
• wyłączenie obsługi plików cookies może skutkować ograniczeniem dostępu do publikowanych materiałów i/lub złym funkcjonowaniem usług Serwisu.
Spółka dba o swoich użytkowników i stara się, aby korzystanie z Serwisu było jak najbardziej komfortowe, w tym celu Spółka potrzebuje za pomocą plików cookies analizować zachowania, preferencje i zainteresowania użytkownika. Analiza z wykorzystaniem plików cookie pomoże Spółce poprawić interakcję użytkownika z Witryną, określić najwygodniejszy interfejs i nawigację w Serwisie.
Biorąc pod uwagę klasyfikację Międzynarodowej Izby Handlowej, firma stosuje następujące kategorie plików cookie:
• Pliki cookies niezbędne użytkownikowi do poruszania się po stronie internetowej i korzystania z niektórych usług (np. dostęp do chronionych stron, rejestracja i autoryzacja, wyszukiwanie w Serwisie). Pliki te zapamiętują poprzednie działania użytkownika podczas przechodzenia na poprzednią stronę internetową w tej samej sesji.
• Operacyjne pliki cookie podsumowują informacje o sposobie korzystania z Witryny (na przykład czas spędzony w Witrynie, najczęściej odwiedzane strony, zrozumienie, które sekcje i usługi Witryny były najbardziej interesujące dla użytkownika, jak skuteczne są określone reklamy i /lub kampania marketingowa jest itp.). Dane te przechowywane są na urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami przeglądarki internetowej. Informacje zbierane za pomocą operacyjnych plików cookies przeznaczone są wyłącznie do zadań statystycznych i analitycznych. Niektóre dane z plików cookie mogą być udostępniane stronom trzecim, które mają pozwolenie z zasobu sieciowego i wyłącznie w wyżej wymienionych celach.
• Funkcjonalne pliki cookies służą do zapisywania ustawień lub konfiguracji, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami przeglądarki internetowej (np. nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, informacje o pozostawionych komentarzach, język strony, lokalizacja, informacje o tym, czy użytkownik otrzymał jakiekolwiek informacje lub wcześniej wybrane preferencje, a także inne parametry Witryny). Te pliki cookie umożliwiają również użytkownikom oglądanie filmów, udział w interaktywnych działaniach (ankiety, głosowanie) oraz interakcję z sieciami społecznościowymi. Niektóre dane plików cookie mogą być udostępniane stronom trzecim, które mają pozwolenie z zasobu sieciowego.
• Targetujące pliki cookie służą do dostarczania treści, które mogą zainteresować użytkownika. Dane te są przechowywane na urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami przeglądarki internetowej (np. śledzenie rekomendowanych materiałów tekstowych, graficznych, audio i wideo w celu uniknięcia powtórnego narażenia, zarządzanie ukierunkowaną reklamą, ocena skuteczności kampanii reklamowych, informacje o wizyty w innych zasobach podczas przechodzenia, a także inne parametry Witryny).
Witryna może udostępniać te informacje innym stronom, w tym klientom medialnym, reklamodawcom, agencjom i powiązanym partnerom biznesowym, w celu zapewnienia wysokiej jakości ukierunkowanych reklam.
Firma korzysta z plików cookie usług stron trzecich i usług analitycznych:
W szczególności w celu szybkiego dostarczania, lepszego wyświetlania i szczegółowej analizy treści zawartych w Serwisie, Spółka korzysta z usług należących do innych firm trzecich, takich jak Facebook, Twitter, Alphabet Inc. i inne. Podane przykładowe firmy mogą wykorzystywać pliki cookies na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z serwisu.
Należy zaznaczyć, że Serwis nie może wpływać na działanie plików cookies wykorzystywanych przez te serwisy. Możesz znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat ich wykorzystania, odwiedzając odpowiedni zasób.
• Warunki korzystania z Google Analytics — http://www.google.com/analytics/terms/ru.html
Zwracamy uwagę na fakt, że pełna praca z Serwisem jest możliwa tylko przy wykorzystaniu plików cookies. Jednocześnie wyłączenie obsługi plików cookies może prowadzić do ograniczenia dostępu do treści i złego funkcjonowania usług Serwisu.
Aby skontaktować się z firmą w sprawie korzystania z plików cookie, wyślij e-mail na adres support@portraitbyphoto.com .
Jeśli użytkownik nie zgadza się na używanie plików cookie lub celowo usunie wszystkie pliki cookie ze swojej przeglądarki internetowej, zostanie ponownie poproszony o włączenie i używanie plików cookie podczas kolejnych wizyt w Witrynie.
Informacje o użytkownikach uzyskane za pomocą plików cookie nie są sprzedawane ani rozpowszechniane w domenie publicznej, a także stanowią własność Spółki.
7. Interakcja Witryny z innymi zasobami
Gdy użytkownik korzysta z usług na stronach Witryny, mogą być obecne kody innych zasobów internetowych osób trzecich, w wyniku czego takie zasoby internetowe i osoby trzecie mogą otrzymywać Twoje dane. W związku z tym te zasoby internetowe mogą odbierać i przetwarzać informacje o tym, że odwiedziłeś te strony, a także inne informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika.
Korzystanie z innych usług Spółki jest niezbędne do analizy operacyjnej wizyt na Stronie, wewnętrznej i zewnętrznej oceny odwiedzin na Stronie, głębokości przeglądania, aktywności użytkowników. Firma nie przechowuje ani nie przetwarza danych otrzymanych z takich serwisów.
W związku z tym, jeśli użytkownik z jakiegokolwiek powodu nie chce, aby określone usługi miały dostęp do jego danych osobowych, użytkownik może wylogować się ze swojego konta lub profilu, wyczyścić pliki cookie (poprzez swoją przeglądarkę).
8. Bezpieczeństwo nieletnich
Witryna nie jest przeznaczona dla nieletnich użytkowników.
9. Interakcja Firmy z osobami trzecimi w zakresie danych osobowych
Spółka nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie jest wymagane przepisami prawa, na żądanie podmiotu danych osobowych lub w innych przypadkach określonych w niniejszej Polityce. Firma rozumie, że dane osobowe są cenną i integralną częścią, w tym osobistych praw niemajątkowych jednostki, i dlatego podejmuje wszelkie możliwe środki w celu ochrony danych osobowych użytkowników dobrowolnie i świadomie przekazywanych przez nich Firmie.
Strona może zawierać linki do innych stron internetowych (w celach informacyjnych i/lub reklamowych). Gdy Użytkownik łączy się z innymi witrynami, efekt tej polityki nie będzie miał zastosowania do takich witryn.
10. Poufność działań podmiotu danych osobowych w Serwisie
Informacje o zachowaniu użytkowników na stronie przechodzące przez sieć lub poczta elektroniczna użytkownika podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. Oznacza to, że Firma w żaden sposób nie narusza tajemnicy „działalności” podczas korzystania z najnowszych usług Witryny.
11. Ochrona danych osobowych
Spółka stosuje ogólnie przyjęte standardy technologicznej i operacyjnej ochrony informacji i danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednak pomimo dołożenia wszelkich starań Firma nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa przed zagrożeniami powstałymi poza kontrolą Firmy.
Firma zapewnia stosowanie wszystkich odpowiednich zobowiązań do zachowania poufności, a także technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu lub nielegalnemu ujawnieniu lub przetwarzaniu takich informacji i danych, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
12. Warunki dostępu do danych osobowych
Tryb dostępu do danych osobowych osób trzecich określają warunki zgody użytkownika udzielonej przez właściciela danych osobowych na przetwarzanie tych danych lub zgodnie z wymogami prawa.
Dostęp użytkowników do danych osobowych jest bezpłatny.
13. Prawa podmiotu danych osobowych
Podmiotowi danych osobowych przysługują prawa przewidziane w Ustawie Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, a mianowicie:
1. znać źródła zbierania, lokalizację swoich danych osobowych, cel ich przetwarzania, lokalizację lub miejsce zamieszkania (zamieszkania) właściciela lub administratora danych osobowych lub wydać odpowiednie instrukcje uzyskania tych informacji osobom przez niego upoważniony, z wyjątkiem przypadków, gdy wszystkieustalona przez prawo;
2. otrzymania informacji o warunkach udostępniania danych osobowych, w szczególności informacji o osobach trzecich, którym dane osobowe są przekazywane;
3. dostępu do swoich danych osobowych;
4. do otrzymania, nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, odpowiedzi, czy dane osobowe są przetwarzane, a także do otrzymania treści tych danych osobowych;< br> 5. przedstawienia umotywowanego żądania właścicielowi danych osobowych ze sprzeciwem wobec przetwarzania jego danych osobowych;
6. umotywowanego żądania zmiany lub zniszczenia Twoich danych osobowych przez dowolnego właściciela i administratora danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są niewiarygodne;
7. ochrony Pani/Pana danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku umyślnego zatajenia, niepodania lub nieterminowego udostępnienia danych, a także ochrony przed udzieleniem informacji nierzetelnych lub uwłaczających honorowi, godności i reputacji biznesowej naturalnej osoba;
8. złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Rzecznika Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka lub do sądu;
9. skorzystania ze środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
10. wniesienia zastrzeżeń co do ograniczenia prawa przetwarzania danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody;
11. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
12. znać mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych;
13. w celu ochrony przed zautomatyzowaną decyzją, która ma konsekwencje prawne.
Aktualizacji, dostępu, zmiany, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzieliłeś Spółce zgodnie z niniejszą Polityką lub w przypadku jakichkolwiek uwag, życzeń lub roszczeń dotyczących Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, prosimy o kontakt ze Spółką poprzez: e-mail support@portraitbyphoto.com .
14. Zmiany w Polityce
Od czasu do czasu do niniejszej Polityki mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, w tym w przypadku zmiany wymogów prawa.
Prosimy od czasu do czasu przeglądać Politykę, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami lub uzupełnieniami.

COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, klikając akceptuj lub pozostań w tej historii, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie Dalej...

zgadzam się